Công ty TNHH Hầu Thái Bình Dương

CÔNG TY TNHH HẦU THÁI BÌNH DƯƠNG NHA TRANG

Công ty hoạt động trong các lĩnh vực:
1 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
2 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
3 Bán buôn thực phẩm
4 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
5 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
6 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
7 Nuôi trồng thuỷ sản biển
8 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
9 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

Liên hệ: 098-382-5110
Email: ntts.thaibinhduong@gmail.com

Sản Xuất Giống

Thương Phẩm

Dịch Vụ

Hỗ trợ đào tạo đại học, cao đẳng và thực tập sinh

D2

Nghiên cứu khoa học

Tin Tức

Scroll
0983825110