Giới thiệu – Công ty TNHH Hầu Thái Bình Dương
  • Giới thiệu

VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH HẦU THÁI BÌNH DƯƠNG

Công ty TNHH Hầu Thái Bình Dương thành lập năm 2012. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực:
1 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
2 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
3 Bán buôn thực phẩm
4 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
5 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
6 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
7 Nuôi trồng thuỷ sản biển
8 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
9 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

Scroll
0983825110