Liên hệ – Công ty TNHH Hầu Thái Bình Dương
  • Liên hệ

Liên hệ

THÔNG TIN CHÚNG TÔI


Công ty TNHH Hầu Thái Bình Dương

Địa chỉ: Lô 119 Khu D, Khu Đô thị Bắc Vĩnh Hải, Phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 098-382-5110

Email: ntts.thaibinhduong@gmail.com

Scroll
0983825110