Nghiên cứu khoa học – Công ty TNHH Hầu Thái Bình Dương

Nghiên cứu khoa học

Tên dự án:
Sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm Tu hài (Lutraria rhynchaena Jonas, 1844) trên quy mô hàng hóa tại Khánh Hòa.

Với quyết định

Để lại bình luận

Scroll
0983825110